Termékeink

Ön egy KESO biztonsági hengerzár birtokosa. Kérjük  Önt, hogy a hosszú panaszmentes  használat érdekében vegye figyelembe a következő utasításokat

és információkat:

A PTK-ban a gyártók  és forgalmazók szavatosságának meghatározása során a

törvény ezen utasítások  és információk figyelembevételét  elő is írja.

Ezek figyelmen kívül hagyása a kereskedők, a beépítő, ill. a felhasználó részéről

mentesíti  KESO-t szavatossági kötelezettsége alól.

         1. A hengerzár hosszát úgy kell meghatározni, hogy a hengerzár                      (mindenekelőtt a kölső ajtóknál) kívülről illeszkedjék a cím ill. rozetta           szintjéhez.

             A hengerzár védelmére a bejárati ajtókon sürgősen biztonsági címek fel-

             szerelését javasoljuk.

        2.  A profilcilinderek beépítése során először a tolókavivőt kell a kulccsal

             az alapállásba forgatni. (6.00 óra állás). Az ajtólap, a bevésőzár és a cím

             ill. rozetta kimarásait, úgy kell illeszteni, hogy a hengerzárat szerszám

             igénybevétele nélkül, feszültségmentesen behelyezhessük.

             Ezt követően a hengerzárat a tartozék csavarral a zárban rögzítjük.

        3.  A KESO-hengerzárak preciziós termékek. Óvjuk zsírtól, olajtól,                  grafittól, nem érheti közvetlenül lakk vagy festék.

             Ápolásukhoz a KESO többcélú ápolósprayt-t javasoljuk.

        4. Amennyiben üzemzavart észlelünk, először vizsgáljuk meg, hogy                  látható-e  idegen test a kulcs-csatornában, vagy a kulcs hibás.

             Ha nem szemmel látható a hiba, szereljük ki a hengerzárat.

             Amennyiben a kiszerelt hengerzárba akadásmentesen ki-be tolhatók a

             kulcsok, és azok a zárban el is forgathatók, úgy a hiba máshol keresendő

             (a hengerzár feszül az ajtóban,rossz a bevésőzár, pontatlanul szerelt cí-

             mek, elvetemedett ajtó,stb.).

        5.  Az egyes termékek jellemzőit katalógusaink, prospektusaink és                   leírásaink

             pontosan meghatározzák, de egyedi esetekben megegyezés alapján is          vállalkozunk. A KESO hengerzárak biztonságtechnikai és műszaki             követelményei szempontjából a DIN szabványok, különösen a DIN              18252 és a VdS irányelvek mértékadók.

         A KESO hengerzárak a PTZ követelményeknek is megfelelnek. A 

          KESO 2000 rendszerhez tartozó hengerzárak a MABISZ által is         minősítettek.

 6.  Nedves- és hűtött helyiségekre, közvetlen időjárási hatásoknak kitett 

      helyeken, tengerközelben vagy agresszív korrózióveszélyes környezetben

      a hengerzárakat megfelelően korrózióvédett kivitelben kell beszerelni.

 7.  A szavatossági kötelezettségből adódó információ és adatszerzési köte-

      lezettségüket a szakkereskedők, építészek, tervezők és szerelők a követ-

      kező anyagokból meríthetik:

               katalógusok, prospektusok, pályázati kiírások, ajánlatok és különö-

                sen a használati, beépítési és kezelési utasítás.

      Szerződésileg kikötjük ezen termékekre vonatkozó adatok figyelembevé-

      telét és ezek továbbadását a felhasználónak.

 8.  A regisztrált szabadalmi jog által védett záraknál, zárrendszereknél a vevő

      biztonsági bizonylatot kap.

      A kulcsok ill. hengerzárak utánrendelését ezen zárakhoz, ill. rendszerekhez

      a gyártó csak a biztonsági bizonylat alapján teljesíti.

      A biztonsági bizonylatot, ill. kártyát ezért gondosan meg kell őrizni, és a zár,

      ill. zárrrendszer tulajdonos váltása esetén az új tulajdonosnak át kell adni.

      A regisztrált záraknál a gyártó nem köteles a biztonsági bizonylatról másola-

      tot kiállítani.

      Regisztrált zárrendszereknél csak akkor adunk ki másolatot, ha a tulajdonos

      a rendszer jogszerű birtoklását egyértelmüen bizonyítani tudja.

 

A.      A profilcilinderek beépítése során először a tolókavívőt kell a kulccsal

          az alapállásba forgatni.(6.00 óra állás) Az ajtólap,a bevésőzár és a cím

          ill. rozetta kimarásait, úgy kell illeszteni, hogy a hengerzárat szerszám igény                         

          bevétele nélkül, feszültségmentesen behelyezhessük.

         Ezt követően a hengerzárat a tartozék csavarral a zárban rögzítjük.

B.      A hengerzár hosszát úgy kell meghatározni, hogy a hengerzár mindenek-

         előtt a külső ajtóknál kívülről illeszkedjék a cím ill. rozetta szintjéhez.

         A hengerzár védelmére a bejárati ajtókon sürgősen biztonsági címek fel-

          szerelését javasoljuk.

C.      A "PRIORITÁS" funkciónak megfelelően szerelt hengerzárak elsőbbségi

         oldalát matrica PRIORITAT jelzi.

         Az így megjelölt oldalfallal kifelé kell a hengerzárat az ajtóba szerelni.

         Belülről bedugott kulcs esetében az ajtó a külső oldalról a kulccsal zárható.

         Ha kívülről van kulcs a zárban az belülről nem müködtethető.

D.1   A felfúrás- (ABS) és/vagy maghúzás védett hengerzárakat a kulcs-csatorna

         süllyesztéséről lehet felismerni.Az így megjelölt oldalt kell az ajtó külső-

         lapja (támadás) felé szerelni.

    2.  A maghúzás védett KESO hengerzárak különlegesen értékes felfúrásvé-  

         delem mellett még egy keresztcsappal is rendelkeznek, mely a biztonsági

         veretekhez rögzíti őket.

    3.  A hengerzár beépítésével ügyelni kell arra, hogy a keresztcsap tökéletesen

         felfeküdjön a biztonsági cím belső oldalára.(áttolás és áthúzás elleni véde-

         lem)

    4.  Profil keresztcsappal.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kapcsolat

  • Autana Systems Kft.
    Iroda: 1048 Budapest,
    Székpatak u. 21.
  • Tel.: +36 30 444 9922

KESO garancia

A KESO minden zárbetétre és lakatra élettartam-garanciát biztosít.

Kérjük olvassa el a garanciális feltételeket.